رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«شیفته‎ی پاکی»، داستانی از رومن گاری