رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در هوای نوستالژی(۲): یادی از همه آنهایی که توپ طلا به خانه برده اند!