رفتن به محتوا رفتن به فوتر

داستان آدینه (۴۸): «خائن» نوشته بزرگ علوی