رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گفتگو با کوثر آوینی (دختر شهید آوینی)/ شخصیت پدرم را تکه تکه کردند!

1 Comment

  • شجاعی
    ارسال شده 23 فوریه 2014 در 7:46 ب.ظ

    خانم کوثر آوینی مواظب شیطنت افرادباشید امثال همین خبرنگارکه سعی میکند شمارا بسمت خاصی سوق دهد واز شما مطلبی بنفع جناح و تفکرخودش گرفته و نتیجه خودش را بگیرد که البته اگر بعضی ازجوابهای هوشمندانۀ شما نبود ،میدیدکه چگونه با این مصاحبه برخورد میکنند؟قسم میخورم که وابسطه به هیچ جریانی نیستم ببینید دراین زماتی که ما قرار گرفتیه ایم با نوشته هایی که از پدرتان دردست همگان است چگونه نمیشود تفکر ایشان رانشناخت مگر لزوما برای آشنایی با متفکری مثل ایشان حتما باید از زندگی ورفتارهای شخصی او سردر آورد؟ علم الرجال هم لزوم چنین چیزی را تایید نمیکند.البته امثال من وقتی عاشق اوشدیم ممکن است دربعضی از اوقات محب غال شویم ولی این از سر مصادره ایشان نیست بلکه از شدت حب به ا یشان است .درپایان عرض میکنم اگرمیخواهید راجع به ایشان صحبت کنید مثل خوداو صریح وشفاف حرف بزنید چرا که اینطور صحبت کردن ممکن است دیگران رادچار ابهام کند درصورتیکه شما دراین صحبت میخواسته اید ابهام زدایی کنید

ارسال نظر

0.0/5