رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گفت‌وگو با عسل بدیعی؛ جذابیت بازیگری این است که انسان دیگران را تجربه می کند

ارسال نظر

0.0/5