رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخر سال با زوال کلنل!

1 Comment

  • !!!!!
    ارسال شده 20 مارس 2014 در 10:45 ق.ظ

    نسخه ی سانسور شده ی این رمان اگر به صورت رسمی هم منتشر شود فکر نمیکنم توفیق خاصی در فروش داشته باشد!! چراکه آدم دوست دارد آن چیزی که واقعا هست را بخواند نه آن چیزی که نیست!!!

ارسال نظر

0.0/5