رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاهی به «وداع با زبان» ساخته‌ی ژان‌لوک گدار/جسارت در ساختار، انعطاف در زیبایی

ارسال نظر

0.0/5