رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیهیمی: مترجمان در بند انتخاب دقیق معادل‌های واژگان نباشند!

ارسال نظر

0.0/5