رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«فروشنده» و فرهادی در صدر حواشی «اسکار»

1 Comment

  • aki
    ارسال شده 21 فوریه 2017 در 4:32 ب.ظ

    فیلم فروشنده را نباید دست کم گرفتو اقبال دریافت اسکار را تنها مرهون ترامپ دانست . فرهادی با اسکار قبلی (جدائی نادر از سیمین ) نشان دادلایق دریافت مجدد اسکار است . البته حمایت هنرمندانی همچون مریل استریپ و ….. را هرگز نباید نادیده گرفت

ارسال نظر

0.0/5