رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بررسی ریشه‌های فحاشی و دشنام‌گویی در تاریخ ایران / لمپن ها در آغوش سیاستمداران!

ارسال نظر

0.0/5