رفتن به محتوا رفتن به فوتر

#وجیزه: خداوند پول سه چیز را می رساند: ازدواج، بچه دار شدن و کتاب خریدن!

ارسال نظر

0.0/5