رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ادبیات رئالیستی

نگاهی به واقع‌گرایی احمد محمود/ نادر شهریوری (صدقی) / آگاهی معطوف به درون

اگر تاریخ را به خانه‌ای تشبیه کنیم انسان‌ها تنها آجرهای خانه نیستند، بلکه سازندگان آن نیز هستند. وانگهی خانه برای آنان ساخته شده است، آنها با محیط خانه و خانواده آشنا شده، انس پیدا می‌کنند تا آنکه به‌تدریج با «همسایه‌ها» آشنا می‌شوند. آگاهی از فرد آغاز می‌شود، با همسایه‌ها ادامه یافته و عمق پیدا می‌کند…

ادامه مطلب

سیمای ادبیات کارگری در ایران / احمد همایونی

اغلب شاعران و نویسندگان ایرانی از پدرانی زاده شده اند که یا کارگر بوده اند یا کشاورز. تعداد کمی از آن‌ها را می‌توان نام برد که از پدرانی نظامی و کارمند متولد شده باشند. البته مسئله فراتر از اینهاست. اغلب شاعران و نویسندگان ایرانی خود برای مدتی کار گل کرده اند و در کارگاه‌ها یا…

ادامه مطلب

ادبیات عامه‎پسند و ادبیات رئالیستی از نگاه برتولت برشت

اکنون مفهوم “رئالیسم” موردنظر ماست؛ مفهومی‎ قدیمی که توسط افراد بسیاری برای بیان مقاصد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و قبل از آن‎که ما آن را به کار بگیریم باید مفهوم فوق را از موارد نامربوط و اضافی پاک سازیم.

ادامه مطلب

گفتگو با علی اشرف درویشیان

یوسف فرهادی‌بابادی/ بالزاک در مقدمه کتاب پیردختر می‌گوید: یا باید غول‌ بود یا برای دیدن دوردست‌ها باید بر دوش غول‌ها سوار شد، علی اشرف درویشیان بی‌شک با نوشتن رمان‌ها و کتاب‌های پایه در حوزه ادبیات عامه از معدود غول‌های ادبیات ایران است که می‌توان با مطالعه آثارش افق‌ها و چشم‌اندازهای دوردست را مشاهده کرد، علی اشرف…

ادامه مطلب

«نوشتن و رئالیسم»؛ مقاله ای از برتولت برشت

اکنون مفهوم “رئالیسم” موردنظر ماست؛ مفهومی‎ قدیمی که توسط افراد بسیاری برای بیان مقاصد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و قبل از آن‎که ما آن را به کار بگیریم باید مفهوم فوق را از موارد نامربوط و اضافی پاک سازیم. این کار لازم است، زیرا وقتی فردی‎ مایملکی را به ارپا می‎برد ناگزیر باید…

ادامه مطلب