رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: اصغر واعظی

نگاهی به کتاب «انسان و زمان آگاهی مدرن»/ دکتر علی غزالی‌فر

دولوز در ابتدا این نظریه را مطرح می‌کند که کانت سه نوآوری یا سه واژگونی بزرگ در مفهوم زمان ایجاد کرده است. دولوز این سه مورد را تحت سه قاعده کلیدی دسته‌بندی می‌کند. البته این سه قاعده بیان کانت نیستند، بلکه دولوز آنها را از جاهای مختلفی یافته و گرد آورده است

ادامه مطلب