رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: بیوگرافی ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی در بستر بیمارستان / آقایان تکلیف من چیست!

مرد بزرگ زبان و ادبیات معاصر در بستر بیماری ست، مردی که در تمام این سالها فارغ از مسائل برون متنی ادبیات تنها به زبان و ادبیات فارسی پرداخته و خدمات بزرگی بدان داشته است. بسیاری از بزرگان این دیار را به بهانه های سیاسی در مواقع دشواری رهاکردند. اما حالا پیری و بیماری به…

ادامه مطلب