رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جایگزین جایزه نوبل

این چشم بادامی رِند فقط اصل نوبل را می خواهد!

این تصمیم نشان می دهد که اتفاقا آقای مورا کامی حسابی حواسش جمع و البته موقعیت شناس هم هست. البته حواسش معطوف خود جایزه نوبل است نه جایگزین آن. اول اینکه گرفتن جایگزین جایزه نوبل را هم شکست مادی می داند و هم معنوی چرا که هم مبلغ درشت جایزه از کف می رود و…

ادامه مطلب