رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جَرِد دایموند

نگاهی به کتاب «فروپاشی»/ دکتر علی غزالی فر

اگر هدف از تحصیلات و باسواد شدن داشتن زندگی جمعی بهتر انسان‌هاست، امروزه بیش از هر زمان دیگری لازم است که به تک تک افراد درباره سازوکارهای محیط زیست آگاهی لازم داده شود. فعالیت‌های هر کسی می‌تواند برای محیط زیست مخرب باشد و با آسیب زدن به طبیعت گام در راه ویرانگری جمعی خود می‌گذاریم،…

ادامه مطلب