رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: دکتر مجید مددی

فلسفه چیست / روایتی به زبان ساده

اکنون فلسفه در پی خرد ناب می گشت(کانت) و ایده مطلق (هگل) که اولی در وجود فردریک کبیر نمایان شد و دومی در پادشاهی خودکامه ی پروس! و بدین سان دوره ی روشنگری ندای آزادی و رهایی انسان را به گونه ای سر داد که انسان مدرن نه در خدمت خدایان و تابع گردشی به…

ادامه مطلب