رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: رمان نویسی در ایران

در باب نقد ادبی و رمان فارسی / شهریار وقفی‌پور

در باب نقد ادبی و رمان فارسی تاریخی بی‌سنت؛ تاریخی بی‌مدرنیسم شهریار وقفی‌پور* امروزه مد این است که گفته شود «عالم هنر و ادبیات فارسی ناتوان از تولید نقد است.» هرچند شاید بتوان برای این حکم مصادیقی برشمرد، باید به ناسازه‌ پنهان در این رویه توجه داشت: چنین عملی تنها در عالم نظریه‌پردازی و نقادی…

ادامه مطلب

رمان اجتماعی در ایران و ده رمان برتر دیروز ادبیات ایران / نوشته ای از محمدعلی سپانلو

به یاد محمد علی سپانلو می خوانیم یکی از مهمترین نوشته های او درباره رمان اجتماعی در ایران و شاخص ترین نمونه های آن مروری بر ده رمان شاخص ایرانی که آغاز گر این راه بوده اند و در قسمت دوم نیز به ده رمان معاصر پرداخته خواهد شد. رمانهایی آغازگر اعتلای رمان نویسی…

ادامه مطلب