رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «زندگی جای دیگری است» میلان کوندرا

نقد رمان «زندگی جای دیگری است» اثر میلان کوندرا

«زندگی جای دیگری استِ» میلان کوندرا یک ضد سیره درباره‌ زندگی شاعر جوانی است به نام یارومیل. کوندرا هسته‌ مرکزی زندگانی شاعرانی چون رمبو، شِلی و لرمانتوف را بیرون کشیده تا تصویر یک شاعر تغزلی نوعی (در اینجا یارومیل) را بیافریند،

ادامه مطلب