رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سالنامه «دنیا»

کارگشایی زین العابدین رهنما و کافه نشینی با هدایت و خانلری / روایت امیرعباس هویدا

آنچه در زیر می آید بخشی از خاطرات امیرعباس هویداست پس از بازگشت به ایران و آشنایی با برخی چهره های ادبی و فرهنگی و مهمتر از آن تحصیل در دانشگاه افسری. او در این بخش از خاطرات اشاره ای هم به کافه نشینی هایش با خالری و صادق هدایت دارد

ادامه مطلب