رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: صهبا مقداری

نویسنده‌ شش دانگ پسامدرن /غلامرضا رضایی

دهه سی در تاریخ سیاسی- اجتماعی کشور فضایی پر از نومیدی و یأس بود. سال‌های تلخی که حاصلش سقوط دولت ملی دکتر مصدق بود و حسرت و دریغ مردمی که به آزادی و دموکراسی دل خوش کرده بودند. دهه آشوب، انزوا و کودتا. تانک‌ها به راه افتادند و مشتی لات و چماق‌دار خیابان‌ها را قرق…

ادامه مطلب

بهرام صادقی و شعر / وفتی آقای صادقی نویسنده صهبا مقداری شاعر می شود

بهرام صادقی همانند بسیاری از نویسندگان هم نسل خود، گوشه چشمی هم به شعر داشته است. با اینحال صادقی نویسنده بزرگ و تاثیر گذار اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل وقتی صهبا مقداری شاعر می شود، شاعری متوسط است که نمی تواند از زیر سایه داستانهای درخشانش بیرون بیاید. اما همین شاعر متوسط…

ادامه مطلب

آقای نویسنده شعر هم می گفت!

بهرام صادقی شعر هم می‎گفت، حتی پیش از آن‎که قصه‎نویسی را آغاز کند، شعرهایش را اغلب نام مستعار چاپ میکرد، نام مستعاری که با ترکیب حروف نام اصلی‎اش ساخته بود: صهبا مقداری. البته شعرهای صادقی به قوت داستانهایش نیست. داستان نویس بی همتا و نابغه معاصر، در شعر و شاعری چندان ممتاز به نظر نمی رسد.…

ادامه مطلب