رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: عودلاجان

گذری بر طهران قدیم / یادی از محلات طهران قدیم

طهران قدیم پنج محله داشت: عودلاجان، سنگلج، بازار، چاله میدان و محله دولت. محله سنگلج که بخش اعظم و عمده آن را امروزه پارک شهر تشکیل می‌دهد، در گذشته یکی از مراکز مهم سیاسی بود و با اینکه در حال حاضر تقریباً از بین رفته ولی هنوز اشتهار تاریخی خود را از دست نداده است

ادامه مطلب

محله قدیمی اودلاجان تهران موضوع کتابی پژوهشی از ناصر تکمیل همایون

«اودلاجان» جدیدترین کتاب پژوهشی ناصر تکمیل همایون است. وی در این کتاب محله اودلاجان، از محله‌های قدیمی تهران (حدفاصل خیابان امیرکبیر و خیابان ۱۵ خرداد ) را در بستر تاریخی‌اش معرفی کرده است.

ادامه مطلب