رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «لاک قرمز» ساخته سیدجمال سیدحاتمی

نقد فیلم «لاک قرمز» ساخته سیدجمال سیدحاتمی/ کاوه قادری

«لاک قرمز» به عنوان نخستین اثر سیدجمال سیدحاتمی را از منظر رعایت صحیح چیدمان و لوازم داستانی و قواعد و مناسبات سبک اش، شاید بتوان حتی بهترین فیلم سال سینمایی ۹۴-۹۵ سینمای ایران دانست که ساختار روایت شاه پیرنگ سه پرده ای اش را پس از یک معرفی اولیه موجز از فضا، شخصیت ها، موقعیت…

ادامه مطلب