رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: معرفی کتاب «گابریل گارسیا مارکز»

نگاهی به کتاب «گابریل گارسیا مارکز»/ حمیدرضا امیدی سرور

سوازن موادی داراج به جای استفاده از روایتی خطی که از توالی طبیعی رخدادها پیروی ‎کند از ساختاری مبتنی بر برش‌هایی از مهمترین سر فصل‌های زندگی مارکز استفاده کرده است. برش‌هایی که شاید تمامی جزئیات زندگی این نویسنده را پوشش نمی‌دهند اما مهمترین فرازهایی را که علاقمندان آثار مارکز برای کسب یک آشنایی مقدماتی با…

ادامه مطلب