رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: میرزا ملکم‌خان

میرزا ملکم‌خان خائن یا خادم؟ / از نگاه دکتر فرزین وحدت و فریبا زرینه‌باف

ملکم‌خان‌ درک عمیقی از افکار جدید اروپایی داشت گفت‌وگو با فرزین وحدت سامان صفرزائی    میرزا ملکم‌خان یکی از نخستین نظریه‌پردازان مدرنیته در ایران در اواسط قرن هجدهم میلادی در ایران است. در یک خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد و برای تحصیل مهندسی از طریق یک بورس دولتی به فرانسه فرستاده شد.‌‌ همان…

ادامه مطلب

نگاهی به خاستگاه ها و سیر روشنفکری در ایران

روشنفکران مشروطه‌خواه استبداد سلطنتی را دشمن ذاتی آزادی، برابری و برادری، جزم‌اندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقلانی و عملی، امپریالیسم را استثمارگر سیری‌ناپذیر ممالک ناتوانی چون ایران، می‌دانستند. بنابراین روشنفکران مشروطیت، سکولاریسم و ناسیونالیسم را به عنوان سه ابزار کلیدی برای گسستن زنجیرهای سه‌گانه و ساختن جامعه‌ای نوین، قدرتمند و توسعه‌یافته به شمار می‌آورند.…

ادامه مطلب