رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد آثار محمد اکرم عثمان

بررسی روابط بینامتنی اثری از اکرم عثمان با داش آکل صادق هدایت / نیلوفر نیک‌سیر

در گذشته چنین پنداشته می شد که مؤلف معنایی واحد را دراثر خود می دمد وخواننده با خواندن اثر، آن معنا را دریافت می کند ولذت می برد.اما پسا ساختگرایان قطعیت ویگانگی معنا را در هم شکستند وحضور مؤلف در درک معنا تا بدان حد کمرنگ شد که رولان بارت “مرگ مؤلف ” را…

ادامه مطلب