رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش»

نقد فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش» اثر تهمینه میلانی

مانند تقریباً تمام آثار متأخر تهمینه میلانی از «تسویه حساب» تاکنون، «مَلی و راه های نرفته اش» نیز دچار گرفتاری روایی عمده ای تحت عنوان ارائه ی گل درشت، کلیشه ای، کاتالوگی، امریه ای و نتیجتاً مصنوعی درونمایه و حدیث نفس مطلوب خالق اش است؛ درونمایه و حدیث نفس مطبوعی که متبوع خط سیر طبیعی…

ادامه مطلب