رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «گل قرمز» اثر فسی‌والود گارشین

نگاهی به رمان«گل قرمز» اثر فسی‌والود گارشین؛ ترجمه حمیدرضا آتش‌بَرآب / حمید رضا امیدی سرور

وقتی سخن از ادبیات روس به میان می آید بی مقدمه به یاد بزرگان نامداری می افتیم که نه‌تنها بر ادبیات روس که بر ادبیات جهان نیز سیطره افکنده‌اند. رمانهای قطور و پرشماری در ادبیات روس، شاهکارهایی هستند که هر کتابخانه‌ای ناگزیر از کنار هم نشاندن آنهاست.

ادامه مطلب