رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آنجا كه برفها آب نمي شوند

نگاهی به رمان «آنجا که برفها آب نمی شوند» اثر کامران محمدی

فرويد مي‎گفت همه آدمها درصدي از عدم تعادل رواني را در وجودشان دارند، دربرخي آنقدر كم است كه نمود محسوسي در رفتار آنها پيدا نمي‎كند و در برخي آنقدر زياد مي‎شود كه بسياري از واكنش‎هاي آنها تابعي از همين مسئله است. اين نكته مي‎تواند مدخل خوبي براي نگاه به رمان «آنجا كه برفها آب نمي‎‌شوند»…

ادامه مطلب