رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ریونوسوکه آکوتاگاوا

نگاه به «تارعنکبوت و داستان‌های دیگر اثر رینوسوکه آکوتاگاوا

هرکدام در گوشه‎ای از دنیا زندگی کرده‎اند، اما گویی نه‌تنها نوع نگاه‎شان به زندگی و جهان، بلکه تقدیر تلخ و توأم با ناکامی‎شان نیز بسیار به یکدیگر شباهت داشته است، حتی در رویارویی با مرگ. برخی آغوش گشوده به‌سوی مرگ شتافتند و برخی خود نقطه پایان زندگی را گذاشتند و جملگی هم از نویسندگانی بودند…

ادامه مطلب