رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نجیب محفوظدرباره «خوابِ» نجیب محفوظدرباره «خوابِ» نجیب محفوظ

درباره «خوابِ» نجیب محفوظ

بیر «خواب» نجیب محفوظ، گزیری از گذشتن از معبر سیاست نیست و در عین حال، اهمیت زیبایی‌شناختی قصه‌های او، در این است که در سطح ظاهر و محتوا، نسبتی با سیاست ندارند. در قصه‌های مجموعه خواب، هیچ اشاره‌ای به وقایع سیاسی مصر نمی‌شود و با این همه، تمام عناصر قصه‌های این مجموعه، از زمان و…

ادامه مطلب