رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد و معرفی مجموعه داستان «زیبای هلیل» اثر منصور علیمرادی

نقد و معرفی مجموعه داستان «زیبای هلیل» اثر منصور علیمرادی

بزرگ علوي يك داستان خوب دارد و ده‌ها داستان بد. به واسطه همان داستان گيله‌مرد هم او در زمره داستان‌نويسان بزرگ قرار مي‌گيرد. در زيباي هليل هم داستان برگه امتحاني تك‌داستان خوب مجموعه زيباي هليل است. هرچند در داستان پايان‌بندي درست و درماني نداريم. ولي داستان جذاب است و خواننده را با خود مي‌برد. مي‌گويم…

ادامه مطلب