رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: وارلام شالاموف

نگاهی به «قصه های کولیما» اثر وارلام شالاموف، ترجمه نازلی اصغرزاده

هر نویسنده تقدیری دارد، مثل همه آدمها که پیشانی نوشتشان با دیگری فرق دارد. برخی همه عمر را در راحتی و آسایش خیال زندگی می کنند، طعم شهرت و رفاه را می چشند؛ برخی دیگر مدتی از زندگی خود را در بدبختی و دربدری یا زندان سپری می کنند، اما بالاخره دیر یا زود موسم…

ادامه مطلب