رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «آقای تینوپن» نوشته هری مولیش

خوانش داستان کوتاه «آقای تینوپن» نوشته هری مولیش/ مونا رستا

خوانش داستان کوتاه «آقای تینوپن» نوشته هری مولیش حق تقدم با مرگ مونا رستا مرگ را در کنار تمام جریان‌ها، موضوعات و حتی آن دسته از حواشی که پیرامون آن شکل گرفته یا ساخته و پرداخته شده‌اند، می‌توان یکی از محورهای اصلی هر جهان‌بینی توصیف کرد. اهمیت مرگ را شاید بتوان به این اعتبار دانست…

ادامه مطلب