رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آلبر کامو به روایت آلبر کامو

کامو و درباره کامو

کامو در این شماره «به کامو گفتم تو راست می‌گویی یا سارتر، جواب نداد. به سارتر گفتم جواب داد: کامو. آخر سارتر آدم رفیق‌بازی است». این را یکی از شخصیت‌های قصه «در این شماره» بهرام صادقی (چاپ‌شده در مجموعه داستان «سنگر و قمقمه‌های خالی») می‌گوید. شخصیتی که مدعی است کامو و سارتر را از نزدیک…

ادامه مطلب