رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: احمد نیازاده

نگاهی به کتاب «چند سخنرانی از تد»/ علیرضا کاتب

یکی از جذابیت‌های سخنرانی‌های تِد آن است که ارائه‌دهندگان می‌توانند به هر شکل و شیوه بی‌مزه یا بی‌نمکی که صلاح می‌دانند، مطالب خود را بیان کنند، اما باید حداکثر در هجده دقیقه صحبت‌های خود را تمام کنند

ادامه مطلب