رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: اروین د. یالوم

کیست او که می‌خوانندش اروین د. یالوم! / «من شدن» ترجمه حسین کاظمی یزدی

با کتاب وقتی نیچه گریست در ایران شناخته شد، جذابیت روایی این کتاب که شخصیتی نامدار و واقعی (فردریش نیچه) از تاریخ را انتخاب کرده و به زمان و مکانی دیگر برده بود و روبه روی چهره نامدار دیگری (زیگموند فروید) می نشاند، تا آنجا بود که هم مخاطب جدی را خوش آمد و…

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «مسئله اسپینوزا»/ حمیدرضا امیدی‌سرور

شاید به واسطه جذابیت شخص نیچه و مشهور شدن یالوم با این رمان، اغلب «وقتی نیچه گریست» را موفق‌ترین اثر او ارزیابی می‌کنند، اما یالوم در «مسئله اسپینوزا» با تبحر بیشتری از ابزار داستان گویی برای خلق کشش و جذابیت رمان بهره می‌برد

ادامه مطلب