رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: اشتقان تسوایک

شکل‌های زندگی: سِوایگ و تأثیرات فرویدی / نادر شهریوری (صدقی)

«بیست‌وچهار ساعت از زندگی یک زن» از اشتفان سِوایگ مانند دیگر نوشته‌های او اثری روان‌کاوانه است، ‌بانویی متین و متشخص موسوم به بانو س با دیدن دست‌های در حال ارتعاش جوانی در پشت میز بازی پی به موقعیت او می‌برد: جوان در بازی داروندارش را از دست داده و اکنون در آستانه خودکشی است.

ادامه مطلب