رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: اولین محصلان اعزامی به غرب

اولین روزنامه نگار ایرانی در غرب / غرب از نگاه میرزاصالح شیرازی

اهمیت و ضرورت شناخت غرب و چگونه‌گی رویارویی با آن ، همواره یکی از مهمترین دغدغه های فکری روشنفکران ایرانی در دو سده اخیر بوده است . آن‌چه به راستی در میان این نو اندیشان مشترک بود ، تلاش برای یافتن رمز و راز پیشرفت غرب و استیصال و درمانده‌گی فزاینده کشورشان ایران بود. یکی…

ادامه مطلب