رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ایتالو زوِوُ

نگاهی به کتاب «پیرمرد مهربان و دختر زیبا»/ نیره رحمانی

جذابیت رمان مدیون بازگویی سرگردانی پیرمرد در میان انبوهی از احساسات گوناگون است که او را در برگرفته و بعید نیست تا مرز جنون پیش ببرد. درک این واقعیت که چگونه امیال و غرایز ما می‌تواند سرنوشت دیگری را دگرگون کرده و او را در سراشیبی سقوط قرار دهد

ادامه مطلب