رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: تئاتر خیاباتی

هنرنمایی در میان مردم / نگاهی به فراز و فرود تاریخی تئاتر خیابانی

طی ۱۵ سال گذشته تغییر گسترده ای در حالات تئاتر خیابانی اتفاق افتاده است. بطوری که در اواخر دهه ی ۷۰ قرن ۲۰، بازیگران خیابانی دستگیر می شدند و گدا و مخلان معابر خوانده می شدند. هرچند که مقامات محلی لندن هنوز که هنوز است، سعی می کنند کنترلی جامع بر مکان، زمان و چگونگی…

ادامه مطلب