رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: تاریخ اروپا / سرژ برستاین، پیر میلزا

به‌گزین کتب سال: ۶ – تاریخ اروپا و تولد اروپا/ حمید رضا امیدی سرور

بهترین کتابهای سالی که گذشت بخش ششم: تکمله بخش پنجم! / تاریخ اروپا تولد اروپا و تاریخ اروپا حمید رضا امیدی سرور تولد اروپا / ژان لوگوف /  ترجمه احمد عقیلیان / مینوی خرد این کتاب ارزشمند که توسط ژان لوگوف مورخ نامی فرانسوی نوشته شده است، به عنوان دومین کتاب از مجموعه شکل گیری…

ادامه مطلب