رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ترجمه های بیژن الهی

مجموعه‌ای از اشعار فردریش هُلدرلین

ترجمه‌های بیژن الهی از هلدرلین «نیت خیر» مجموعه‌ای است از اشعار فردریش هُلدرلین که با ترجمه بیژن الهی از طرف نشر بیدگل منتشر شده است. کتاب با پیش‌گفتاری همراه است که بیژن الهی آن را در بهمن ١٣٥١ نوشته است. در بخشی از این پیش‌گفتار درباره زبان هُلدرلین می‌خوانیم: «ترجمان هلدرلین باید زبان را به…

ادامه مطلب