رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «ثور: راگناروک» ساخته تایکا وایتیتی

نگاهی به «ثور: راگناروک» ساخته تایکا وایتیتی/ آرشیا صحافی

راگناروک از نظر فیلمنامه سر و شکل مناسبی دارد و می توان اذعان کرد فیلمنامه اش منسجم است و نقصان کمی دارد. اگر بخواهم عمیق تر توضیح دهم قدرت فیلم تنها از فیلمنامه اش منشا می گیرد. فیلمنامه است که فیلم را جلو می برد و جذابیت را فراهم می سازد نه جلوه های ویژه…

ادامه مطلب