رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: خاطرات آلبر کامو

سرشت تراژیک عصیان در برابر پوچی زندگی / چندپرده از زندگی آلبرکامو

آنچه در ادامه خواهید خواند، یازده پرده از زندگی آلبرکامو نویسنده و اندیشمند فرانسوی است که درمیانه قرن بیستم از محبوب ترین چهره ها بود، به ویژه اینکه مرگ زود هنگامش بر این توجه و شهرت افزود و شمایلی افسانه او داد. این یازده پرده کوتاه مروری دارد بر دوره های محتلف زندگی خالق بیگانه…

ادامه مطلب