رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: خیلی دور، خیلی نزدیک

خیلی دور خیلی نزدیک/ نگاهی به دوستی و دشمنی سارتر و کامو

سال های میانی ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۲، سال های دوستی عمیق میان ژان پل سارتر و آلبر کامو است. با وجود گسست این دو از هم، سارتر در مراسم از دست رفتن کامو که بر اثر تصادف اتومبیل در ۱۹۶۰ رخ می دهد، با زیباترین و احساسی ترین واژه ها از دوست قدیمی اش تجلیل می…

ادامه مطلب