رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: داستان های نسیم خاکسار

داستان آدیته (۱۰) : دایی ممّد اثر نسیم خاکسار

دایی ممّد اثر نسیم خاکسار، داستانی است که این نویسنده در سال ۱۳۵۶ در زندان نوشته، این داستان برای نخستین بار در نشریه ارزشمند و ماندگار کتاب جمعه که شاملوی بزرگ در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ منتشر می ساخت منتشر شده است که در اینجا به خوانندگان مد و مه ارائه می شود.

ادامه مطلب