رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: داستان پست مدرنیستی

تفاوت های داستان مدرنیستی و داستان پست مدرنیستی/ فتح الله بی نیاز

در داستان پست مدرنیستی ، برخلاف داستان مدرنیتسی که شخصیت ، جهان را به خود و دیگری تقسیم می کند ، شخصیت از همان ابتدا به تقسیم بدنی خود و دیگری اعتقادی ندارد .دنیای واحد و سخت عقلانی ، به عنوان تنها دنیای ممکن کنار می رود ، دنیاهای متعدد تجربه می شوند . روایت…

ادامه مطلب