رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: رضا رحیمی صحاف

نگاهی به رمان «از پائولو کوئلیو متنفرم!» اثر حمید رضا امیدی سرور

نوشته زیر برآیند دو نقدی‎ست که درباره رمان «از پائولوکوئلیو متنفرم!» نوشتم، این نوشته که برای کتاب ادبیات ماه تنظیم شد و در واقع فشرده دو نقد قبلی‎ست به اضافه دریافت‎های من در خوانش‎های بعدی این رمان، که گذشته از اینکه معتقدم مهمترین رمان یکی دو ساله اخیر است

ادامه مطلب

آیا این کتاب می‎تواند جریان ساز بشود؟

مدخل: هیچ کتابی تا این اندازه نشان نداده که در این سالها بر ادبیات و فرهنگ ما چه گذشته است. از احتضار لاله زار می گوید خیابانی که نماد فرهنگ و هنر در این دیار است، و این بیانی کنایی ست برای روایت آنچه بر اهل فرهنگ در سرزمین ما گذشته. «از پائولوکوئلیو متنفرم!» از…

ادامه مطلب

نگاهی به «از پائولو کوئلیو متنفرم!» نوشته حمید رضا امیدی سرور

رمان «از پائولو کوئلیو منتفرم» را حمید رضا امیدی سرور (که او را به عنوان مسئول سایت «مد و مه» می‎شناسیم، ناشر آن هم نشر آموت است) نوشته است، آن هم در چهارصد صفحه که من فکر می کنم این حجم برای یک رمان در زمانی که همه به رمانها 120 تا 150 صفحه‎ای عادت…

ادامه مطلب