رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زندگی و آثار پائولو کوئلیو

کتاب راهنما در عصر تسلط مادیت / کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو

کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو که ایده اولیه اش برگرفته از حکایتی در مثنوی مولاناست، رمانی با نمادپردازی های استادانه و در سبک سوررئالیسم است که تا حدودی به سبک رئالیسم جادویی نیز نزدیک می شود (به ویژه در قسمت هایی که فضای داستان سر و شکل واقعی تر و ملموس تری پیدا می کند)

ادامه مطلب